ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” สาขาสุกร รุ่นที่ 17/2555 พิมพ์
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2012 เวลา 14:11 น.

2555 06 06 b07

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” สาขาสุกร รุ่นที่ 17/2555
ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2555

ซึ่งจัดโดยส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

 {gallery}news/2555_06_06b{/gallery}

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2012 เวลา 14:15 น.