ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
กรมปศุสัตว์ ร่วมลงนามพันธะสัญญาเทือกเขา ตะนาวศรี ยุติการล่าช้างป่าและสัตว์ป่าสืบสานแนวพระราชดำริ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2012 เวลา 17:06 น.

05 06 55 02

นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมลงนามพันธะสัญญาเทือกเขาตะนาวศรี ยุติการล่าช้างป่าและสัตว์ป่าสืบสานแนวพระราชดำริ และดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ กุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามได้แก่ กองทัพภาคที่ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,กรมป่าไม้,กรมปศุสัตว์,ศูนย์การทหารราบ,กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน,กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,มูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) และบริษัทสยามไวน์เนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด ณ โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำยางชุม  ต.หาดขาม  อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข่าว/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 5 มิ.ย. 55

{gallery}news/2555_06_05{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2012 เวลา 16:43 น.