ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาพัฒนาการผลิต อาหารสัตว์ตามพระราชดำริฯ พิมพ์
วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2012 เวลา 16:39 น.

08 06 55 01

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2555 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 8 มิ.ย. 55

{gallery}news/2555_06_08{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 11:09 น.