ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
กรมปศุสัตว์ มอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1แก่เกษตรกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิมพ์
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 16:50 น.

12 06 55a 01

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 แก่เกษตรกร โครงการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารสัตว์ในแหล่งเลี้ยงโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ในโอกาสสถาปนากรมปศุสัตว์ 70 ปี ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 12 มิ.ย. 55

{gallery}news/2555_06_12a{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 14:01 น.