ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2555 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 14:02 น.

13 06 55 1

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2555 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 13 มิ.ย. 55
{gallery}news/2555_06_13{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 17:04 น.