ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
พิธีเปิดประชุมสัมมนาชี้แจงมาตรฐานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ(สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์) พิมพ์
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 11:20 น.

 

altพิธีเปิดประชุมสัมมนาชี้แจงมาตรฐานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ(สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)

 

นายสรวิศ ธานีโต ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาชี้แจงมาตรฐานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ(สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์) ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

{gallery}news/2555_06_14a{/gallery}

ภาพ/ข่าว เอก นกแสง กลุ่มเผยแพร่ฯ(14มิ.ย.55)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 11:31 น.