ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
คณะเจ้าหน้าที่ AVA จากประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคาราวะนายสรวิศ ธานีโต ผอ.สพส. พิมพ์
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2012 เวลา 14:13 น.

 

alt

 

 

 

 

 

คณะเจ้าหน้าที่ AVA จากประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคาราวะนายสรวิศ ธานีโต ผอ.สพส.

 

คณะเจ้าหน้าที่ AVA จากประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคาราวะ

นายสรวิศ ธานีโต ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ในโอกาสเดินทางมาดูงานด้าน มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

วันที่ 18 มิถุนายน 2555

ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์

{gallery}news/2555_06_18c{/gallery}

ภาพ/ข่าว เอก นกแสง กลุ่มเผยแพร่ฯ(19มิ.ย.55)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2012 เวลา 14:28 น.