ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
กรมปศุสัตว์จัดอบรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี พิมพ์
วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2012 เวลา 16:13 น.

27 06 55 01

สพ.ญ.ระวีวรรณ ยิ่งวรรณศิริ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านปศุสัตว์อย่างมืออาชีพ (Professional Strategic Planning) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 สำหรับกลุ่มจังหวัดทางภาคใต้ ณ โรงแรม ไดมอน พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 27 มิ.ย. 55

{gallery}news/2555_06_27{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2012 เวลา 16:19 น.