ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 13 กรกฎาคม 2555 พิมพ์
วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2012 เวลา 16:54 น.

13 07 55 01

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่  13 กรกฎาคม  2555 ทรงปล่อยโคเพศผู้

และเพศเมียจำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯถวาย เพื่อพระราชทานแก่ นายประยูร ญาตินิยม เกษตรกร อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา  เพื่อนำไปขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้แรงงาน

ภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยมี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และข้าราชการกรมปศุสัตว์ เฝ้าฯรับเสด็จฯ ณ.ท่าวาสุกรี  กรุงเทพฯ
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 13 ก.ค. 55

{gallery}news/2555_07_13{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2012 เวลา 19:42 น.