ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พิมพ์
วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:25 น.

2555 07 29a10

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จแทนพระองค์
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ทรงปล่อยโค จำนวน ๑ คู่ (กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯถวาย)
ทรงปล่อยนกเขาชวา จำนวน ๖๑ ตัว (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมเกล้าฯถวาย)
ปล่อยปลาและเต่าส่วนพระองค์ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา
(ปลาดุก ๖๑ ตัว/เต่า ๖๑ ตัว สำหรับเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไป)
จากนั้น ทรงตัดริบบิ้นตู้ปลาปล่อยปลาในตู้ที่กรมประมงจัดถวาย
(ปลาตะเพียนขาว,ปลาตะเพียนทอง,ปลาโพง,ปลาสร้อยขาว,ปลากราย,
ปลาหมอ,ปลากาดำ,ปลาบึก และ ปลาแก้มช้ำ รวมจำนวน ๕๙๐,๐๐๐ ตัว)
โดยมี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
และข้าราชการกรมปศุสัตว์ เฝ้าฯรับเสด็จฯ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ


ภาพ/ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

{gallery}news/2555_07_29a{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:41 น.