ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นสมาคมอาเซี่ยนด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พิมพ์
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 12:04 น.

2555 08 06a03

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นสมาคมอาเซี่ยนด้านการปศุสัตว์
ครั้งที่ 2/2555
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

{gallery}news/2555_08_06a{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 12:07 น.