ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยฯ จังหวัดนครนายก พิมพ์
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 15:21 น.

 

altสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยฯ จังหวัดนครนายก

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯทรงดำนา โดยวิธีโยนกล้าข้าว วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555

ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จังหวัดนครนายก

{gallery}news/2555_08_01{/gallery}

ภาพ/ข่าว เอก นกแสง กลุ่มเผยแพร่ฯ(6ส.ค.55)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:55 น.