นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๕ พิมพ์
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 15:28 น.

 

2555 08 20a01

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 15:43 น.