กรมปศุสัตว์ จัดประชุม การจัดทำแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย พิมพ์
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 10:21 น.

20 08 55 03

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย ณ โรงแรมทีเคพาเลซ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 20 ส.ค. 55

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 10:24 น.