รอธ. อยุทธ์ ประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง“ แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการปศุสัตว์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 16:27 น.

 

altรอธ. อยุทธ์ ประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง“ แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการปศุสัตว์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ”

นายสัตวแพทย์ อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานเปิดการสัมมนา พร้อมมอบนโยบาย เรื่อง“ แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการปศุสัตว์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” ในวันทื่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีนายธานี ภาคอุทัย หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสัมมนา กว่า 100 คน

ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่มเผยแพร่ฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:55 น.