ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมสร้างเยาวชนปศุสัตว์ฉลาดเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย พิมพ์
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 11:13 น.

23 08 55b 02

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมสร้างเยาวชนปศุสัตว์ฉลาดเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย (Food education) โดย นางวิมลรัตน์ สุภาคม ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 23 ส.ค. 55

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 11:33 น.