กรมปศุสัตว์จัดประชุมการนำเข้าส่งออกนกเขาชวาเสียง ไทย-อินโดนีเซีย พิมพ์
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 12:00 น.
27 08 55 03
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับDr.Muhammad Azhar Head of Center Management Unit Avian Influenza ประเทศอินโดนีเซียพร้อมคณะฯ และเป็นประธานเปิดการประชุม การควบคุมโรคไข้หวัดนกเพื่อการนำเข้าส่งออกนกเขาชวาเสียง ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเกษตร(Joint Agricultural Working Group:JAWG)ไทย-อินโดนีเซีย ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 27 ส.ค. 55
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 12:10 น.