นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง “เส้นทางการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เพื่ออนาคต…ที่ยั่งยืน” พิมพ์
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 12:23 น.

2555 08 27a05

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง “เส้นทางการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เพื่ออนาคต…ที่ยั่งยืน”
และมอบนโยบาย “การผลิตสัตว์พันธุ์ดีสู่ AEC”
โดยมีนายไพโรจน์  เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5 กล่าวต้อนรับ
นายทศพร ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กล่าวรายงาน
วันที่ 23-26 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 12:30 น.