งานประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการ ลูกจ้างเกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนกำหนดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ประจำปี 2555 พิมพ์
วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 14:47 น.

30 08 55b 02

นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานงานประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการ   ลูกจ้างเกษียณอายุราชการ  และเกษียณก่อนกำหนดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ประจำปี 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 30 ส.ค. 55

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 14:50 น.