กรมปศุสัตว์ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรฯ ในพื้นที่น้ำท่วม จ.พิษณุโลก พิมพ์
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 09:20 น.

19 09 55 30

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเวชภัณฑ์ และอาหารสัตว์แก่เกษตรกรด้านปศุสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ณ อ.บางระกำ และ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก รายละเอียดคลิก

vdo spot น้ำมา น้ำอยู่ คลิก

vdo spot น้ำไป คลิก
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 19 ก.ย. 55

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 14:11 น.