กระทรวงเกษตรฯ ประชุม Pig Board ครั้งที่ 1/2555 พิมพ์
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 16:04 น.

15 10 55 01

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ครั้งที่ 1/2555 โดย นายสัตวแพทย์ ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กทม. รายละเอียดคลิก
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 15 ต.ค. 55

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 21:15 น.