คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏานเข้าเยี่ยมคาราวะนายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ พิมพ์
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2012 เวลา 10:39 น.

 

altคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏานเข้าเยี่ยมคาราวะนายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมคาราวะ

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์

เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาดูงานด้านปศุสัตว์

วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว เอก นกแสง กลุ่มเผยแพร่ฯ(22ต.ค.55)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:56 น.