รมต.เกษตรฯ มอบนโยบายฯ แก่หน่วยงานในสังกัดฯ พิมพ์
วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:39 น.

05 11 55 01

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยฯ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะร่วมประชุมฯ ณ กระทรวงเกษตรฯ กทม. รายละเอียดคลิก
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 5 พ.ย. 55

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:44 น.