สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการบรรยาย หัวข้อ “ Egg Product Business ” พิมพ์
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:21 น.

2555 11 13b01

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการบรรยาย หัวข้อ “ Egg Product Business ”
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:23 น.