เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการกรมปศุสัตว์ ในงาน ออสตราเลเซีย ครั้งที่ 15 พิมพ์
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:25 น.

27 11 55 08เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น (H.I.H. Prince Akishino) ทรงรับการถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัย "โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่" ในประเทศไทย (Human-Chicken Multi-Relationships Research Project" (HCMR) –H.I.H. Prince Akishino’s Research under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn) และทรงเยี่ยมชมนิทรรศการกรมปศุสัตว์ ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการสัตวศาสตร์แห่งเอเชีย-ออสตราเลเซีย ครั้งที่ 15 (The 15th AAAP Animal Science Congress) โดย นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 27 พ.ย. 55

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:55 น.