กรมปศุสัตว์ ประชุมผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ 5/2555 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 16:59 น.

13 12 55 01นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ 5/2555 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.


ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 13 ธ.ค. 55

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 17:03 น.