กรมปศุสัตว์ ประชุมยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง และเป็ดไล่ทุ่ง ครั้งที่ 4/2555 พิมพ์
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2012 เวลา 12:11 น.
19 12 55 1สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง และเป็ดไล่ทุ่ง ครั้งที่ 4/2555 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 19 ธ.ค. 55
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2012 เวลา 12:16 น.