กรมปศุสัตว์ จัดประชุมวิชาการ การบริหารจัดการชีวภัณฑ์ฯ ครั้งที่ 1/2556 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2012 เวลา 16:23 น.
20 12 12 02นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการชีวภัณฑ์ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 โดย น.สพ.วิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 20 ธ.ค. 55
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2012 เวลา 16:27 น.