กรมปศุสัตว์ประชุมคณะทำงานด้านเนื้อสัตว์ปลอดภัยฯ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2012 เวลา 10:40 น.
27 12 55 1นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานด้านเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัยเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรมปศุสัตว์ กทม
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 27 ธ.ค. 55
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2012 เวลา 10:51 น.