อธิบดีกรมปศุสัตว์บันทึกเทป รายการเดินหน้าพัฒนาราชการไทย ช่อง NBT พิมพ์
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 10:59 น.

28 12 55 1นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ  อธิบดีกรมปศุสัตว์  บันทึกเทปรายการ  เดินหน้า...พัฒนาราชการไทย  ตอน รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ในฐานะที่กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยมหน่วยงานเดียว รวมทั้งรางวัลระดับดีเด่น และรางวัลระดับดี รวม 5 รางวัล ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะออกอากาศออกอากาศวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๕๕ น.  ทางสถานี NBT รายละเอียดข่าวคลิก

ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี /ข่าว: พิจารณา สสส 27 ธ.ค. 55

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 11:21 น.