นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ” พิมพ์
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2013 เวลา 11:01 น.

 

altนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ” โดยมี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้ารับรางวัล " บริการภาครัฐยอดเยี่ยม " ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับในปีนี้ พิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นครบทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบริการ ด้านบูรณาการการบริการ และด้านนวัตกรรมการบริการพร้อมด้วยรองอธิบดี และผู้แทนสำนักที่เกี่ยวข้องเข้ารับรางวัล โดยกรมปศุสัตว์ได้รางวัล รวม ๖ รางวัลดังนี้

๑.รางวัล บริการภาครัฐยอดเยี่ยม
๒.รางวัล ภาพรวมมาตรฐานที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
๓.รางวัล บูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
๔.รางวัล นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
๕.รางวัล บูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
๖.รางวัล ความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่มเผยแพร่ฯ(๑๑ม.ค.๕๖)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 มกราคม 2013 เวลา 15:46 น.