นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครูเกษตร ที่รับผิดชอบกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๕๖ พิมพ์
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2013 เวลา 16:01 น.

2556 01 11a03

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครูเกษตร
ที่รับผิดชอบกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๕๖
และมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่มีกิจกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเกษมการ์เด้น จังหวัดสุรินทร์

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2013 เวลา 16:07 น.