นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ 1/2556 พิมพ์
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2013 เวลา 10:58 น.

 

altนายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ 1/2556

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน การประชุมผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ 1/2556 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนา

การปศุสัตว์ ตัวแทนบริษัท และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ เข้าร่วมประชุม วันที่ 10 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว เอก นกแสง กลุ่มเผยแพร่ฯ(14 ม.ค.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 มกราคม 2013 เวลา 15:46 น.