งานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 38 จัดโดยสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2013 เวลา 10:09 น.

2556 01 17a03

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 38
จัดโดยสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค. 56 นายสัตวแพทย์ ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมงาน
พร้อมรับรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านเผยแพร่งานวิชาชีพและบริการสังคม
ณ ห้อง Grand diamond Ballroom อาคาร IMPACT Forum เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ภาพ: เทียนชัย วงศ์บัว , เอก นกแสง ข่าว : ศรินทิพย์ สมบูรณ์ กลุ่มเผยแพร่ฯ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2013 เวลา 10:14 น.