กรมปศุสัตว์ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ55 พิมพ์
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 12:12 น.
10 01 56 01นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน การประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Site visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 10 ม.ค. 55 รายละเอียดคลิก
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 12:19 น.