นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก Food and Veterinary Office แห่งสหภาพยุโรป (EU-FVO) พิมพ์
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2013 เวลา 11:49 น.

2556 01 21a01

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
พร้อมคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก
Food and Veterinary Office แห่งสหภาพยุโรป (EU-FVO)
เนื่องในการมาเยือนประเทศไทย เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์
ซึ่งจะเป็นการประเมินประจำปี ๒๕๕๖ โดยก่อนหน้านี้ EU ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่
เดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
ทั้งด้านสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยอาหาร และสารตกค้าง อย่างสม่ำเสมอมา
โดยในครั้งนี้จะดำเนินการตรวจประเมินระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมาทำการตรวจประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย
- Dr (Mr) László TÓTH, Lead auditor, FVO
- Dr (Mr) Christian BOESINGER-FROIDEVAUX, Auditor, FVO

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2013 เวลา 11:53 น.