นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ครั้งที่ 7 รุ่นที่ 6 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2013 เวลา 09:46 น.

2556 01 23a15

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ครั้งที่ 7 รุ่นที่ 6
โดยมีนางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2013 เวลา 09:49 น.