พิธีเปิดงาน “โคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556” พิมพ์
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 14:53 น.

2556 01 29b17

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556”
และเปิดการแข่งขันไถนา (ในงานเกษตรภาคอีสาน)
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556
โดยมีนายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน
ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 14:58 น.