กรมปศุสัตว์จัดอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 16:36 น.
28 01 56 01สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาล ปี 2556 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท   จังหวัดนครนายก
รายละเอียดคลิก

ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 28 ม.ค. 56

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 16:46 น.