กรมปศุสัตว์ประชุมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2556 พิมพ์
วันพุธที่ 30 มกราคม 2013 เวลา 18:11 น.
29 01 56 01สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2556 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 29 ม.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 มกราคม 2013 เวลา 18:18 น.