น.สพ.ธนิตย์ รอธ. เปิดโครงการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ครั้งที่ 7 รุ่นที่ 3 พิมพ์
วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:43 น.

2556 02 04a01

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ครั้งที่ 7 รุ่นที่ 3
โดยมีนางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงาน 
ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์
วันจันท์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:46 น.