กรมปศุสัตว์ฝึกอบรมการผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารกระป๋อง พิมพ์
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:34 น.
08 02 56b 02นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาหลักสูตร การผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารกระป๋องและนม และผลิตภัณฑ์จากนม ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ณ บึงฉวากรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 8 ก.พ. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:40 น.