รมต.เกษตร เปิดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง พิมพ์
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:07 น.
08 02 56 02นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง โดย นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะร่วมพิธีเปิด และ นายวิศว  ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับ ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 8 ก.พ. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:10 น.