น.สพ.ยุคล รมว.เกษตรฯ เป็นประธานในการประชุม Eggs Board ครั้งที่ 2/2556 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:25 น.

2556 02 14a02

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2556
วันพุทธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:38 น.