นายสว่าง อังกุโร ผชช.ด้านส่งเริมและพัฒนาโคเนื้อ รับมอบ โค ในพิธีไถ่ชีวิต แม่โค โดย นศ.ปศส. ๑๐ สถาบันพระปกเกล้า พิมพ์
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:49 น.

2556 02 19a05

นักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ ๑๐ (ปศส. ๑๐)
จัดโครงการสาธารณกุศล ครั้งที่ ๑๒ เนื่องในวโรกาส ๑๒๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และในโอกาสครบรอบปีที่ ๑๕ สถาบันพระปกเกล้า
วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วัดสามพระยา กทม.

โดยมี ร.ศ.ศรีวงศ์ สุมิตร ผอ.ปศส. เป็นประธานในพิธีฯ
โดยจัดกิจกรรมถวายภัตราหารและทุนการศึกษาพระภิกษุ
รวมทั้งไถ่ชีวิตแม่โค ปล่อยนกและปล่อยพันธุ์ปลา
ในการนี้ นายสว่าง อังกุโร ผชช.ด้านส่งเริมและพัฒนาโคเนื้อ จากกรมปศุสัตว์
เป็นผู้แทนรับมอบโคเพศเมีย จำนวน ๘ ตัว เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรฯ
ในโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:52 น.