ผอ.สพส. เปิดอบรม HACCP รุ่นที่ 2/2556 จ.เชียงใหม่ พิมพ์
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:18 น.

2556 02 19b07

นายสรวิศ ธานีโต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐาน
ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 2/2556
ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2556
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:21 น.