กรมปศุสัตว์สัมมนาโครงการคนภูมิภาคฯ จ.อุดรธานี พิมพ์
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:50 น.
14 02 56 02นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ “คนภูมิภาค : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์” ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 14 ก.พ. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2013 เวลา 15:35 น.