นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 4 ....คุณค่าพืชพันธุ์ธัญญาหาร” พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:24 น.

 

altนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 4 ....คุณค่าพืชพันธุ์ธัญญาหาร”

นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 4 ....คุณค่าพืชพันธุ์ธัญญาหาร” พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ยุคล   ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ

ภาพ : เอก นกแสง

ข่าว : จิราภรณ์ เกตุบูรณะ

วันที่ 20 ก.พ.56

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 13:10 น.