กรมปศุสัตว์จัดสัมมนาการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2556 พิมพ์
วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2013 เวลา 14:31 น.
07 03 56 01สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2556 ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ณ ปึกเตียนคาบาน่า บีชรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส.  7 มี.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2013 เวลา 14:22 น.