สัตวแพทย์หญิงวิมลพร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “พนักงานตรวจเนื้อและผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงาน”รุ่นที่ 1 พิมพ์
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2013 เวลา 10:39 น.

altสัตวแพทย์หญิงวิมลพร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “พนักงานตรวจเนื้อและผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงาน”รุ่นที่ 1

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน

เปิดการอบรม หลักสูตร “พนักงานตรวจเนื้อและผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงาน”รุ่นที่ 1

โดยมีนายสรวิศ ธานีโต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าวรายงาน

วันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(11มี.ค.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 13:12 น.